Gjenetike
4 vjet experience
Mjekesi
4 vjet experience
Softver
4 vjet experience
Letersi
4 vjet experience
Art figurativ
4 vjet experience
Aktivist
4 vjet experience
Fotoshop
4 vjet experience
Regji
4 vjet experience